رو نمایی از تارنمای تخصصی باغ ایرانی

رونمایی از تارنمای نخصصی قنات ایرانی در تاریخ 30 تیرماه با حضور مدیران و متخصصان این حوزه انجام شد وبا آدرس اینترنتی www.baghhairani.com قابل دسترس می باشد.