ویژه برنامه سالروز ثبت جهانی باغ ایرانی

به مناسبت سالروز ثبت جهانی باغ های ایرانی در تاریخ 30 تیرماه 1398 در همه باغ‌های ثبت جهانی ایران برنامه‌های ویژه ای با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان این حوزه برگزار می گردد.