شروع پروژه تکمیل زیرساختهای گردشگری باغ شاهزاده ماهان

پروژه تکمیل زیرساخت های گردشگری باغ شاهزاده ماهان در تاریخ 22 تیر ماه 98 آغاز شد.