دومین نشست کار گروه حفاظت و مرمت پایگاه میراث جهانی باغ عباس آباد

دومین نشست کارگروه حفاطت و مرمت پایگاه میراث  جهانی باغ عباس آباد با هدف تدوین برنامه های کاربردی شیوه های برخورد با نگرانی های حاصل از اشکالات سد تاریخی و ساختار معماری محوطه در تاریخ 20 تیرماه 98  برگزار شد.