دومین نشست تخصصی پایگاههای میراث جهانی باغ و قنات ایرانی

دومین نشست تخصصی پایگاههای میراث جهانی باغ و قنات ایرانی درتاریخ 3 تیرماه در محل دفتر پایگاه میراث جهانی باغ و قنات ایرانی در کاخ گلستان برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیران پایگاه میراث جهانی باغ و قنات​   ایرانی، مدیران تعدادی از پایگاههای میراث جهانی باغ و قنات ایرانی، مشاورین،تعدادی از علاقه مندان و اعضای شورای راهبردی باغ فین کاشان و همچنین تنی چند از اساتید و پیشکسوتان حوزه مرمت برگزار شد. موضوعاتی که در این جلسه ارائه شد حول دو موضوع بررسی اقدامات انجام گرفته، پیرامون آسیب شناسی و ارائه راهکارهای درمان فضای سبز باغ فین کاشان و در بخش دوم معرفی اقدامات و عملکرد قنات ابراهیم‌آباد در سال 97-98 انجام گرفت.