باغ دولت آباد یزد

باغ دولت‌آباد که نمونه‌ای شاخص از باغ های ایرانی در دل کویراست  ، از نظر هنر باغ آرایی ،فن توزیع آب وغنای طراحی معماری از مجموعه های دیدنی کشور محسوب می شود.

 این بنا درسال 1160هجری توسط محمّدتقی‌خان بافقی مشهور به خان بزرگ  سرسلسله‌ی خوانین‌ یزد در دوره زندیه ایجاد گردید. وی  قنات دولت‌آباد را که بیش از 200 سال قدمت دارد ومشتمل بر 5 رشته قنات بوده از ارتفاعات شهر مهریز به یزد کشیده که این قنات پس از مشروب نمودن بخشی از اراضی شهر ستان مهریز وبه کار انداختن چند آسیاب آبی وپس از طی 50 کیلومتر به یزد می رسیده وآبادی هایی چند در اطراف شهر یزد چون خرمشاه ،آبشاهی و بعد باغ دولت آباد را آبیاری می کرده است. خان بزرگ پس از آن، عمارت «باغ دولت‌آباد» را به زیباترین وجه به همراه دیوان‌خانه‌ی خود احداث کرد.

این مجموعه به مساحت 8 هکتار شامل چندین عمارت وفضا شامل: هشتی و بادگیر، عمارت بهشت آیین، تالار آیینه، ورودی اصلی در ضلع غربی  و ورودی ضلع  جنوبی است که این مجموعه ها علاوه بر کارکرد زیستی وخصوصی به عنوان دارالحکومه نیز استفاده می شده.در کتب تاریخی محلی اشاره شده کریم خان زند در سفری به شهر یزد چندشب رادراین باغ میهمان خان بزرگ بوده است.

اطلاعات مدیریت

مجید علومی

majidoloumi52 [at] gmail [dot] com