باغ چهلستون اصفهان

آرایش اصلی باغ مبتنی بر سه محور اصلی شرقی _ غربی است که این محورها ، هم جهت با اضلاع میدان نقش جهان و بناهای نیمه ی شرقی دولتخانه است . اصلی ترین این محورها ، محوری است که از وسط باغ عبور می کند و کوشک در یک سوم محور شمالی شکل گرفته است . محورهای شمالی _ جنوبی باغ بسیار فرعی تر است .ورودی اصلی آن از ضلع شرقی ، در کنار محور میانی و از طریق راهروهای سرپوشیده ای بوده که به کاخ عالی قاپو و دروازه دولت خانه از سمت میدان نقش جهان منتهی می شده است.ورودی فرعی دیگری در منتهی الیه غربی ، باغ را به تاکستان و محور چهارباغ متصل می کرده است.

با توجه به ارتفاع درختان و قطع شاخه های پایین ، از میان تنه درختان ، نقاط مختلف باغ به صورت مبهمی رویت می شده و تنۀ درختان مانند پرده ای مجازی در باغ بوده است. در میان کرت ها که درختان میوه قرار داشته است ، در فصل سبز ، انبوه برگ ها و میوه ها از میان تنه های درختان ملاحظه می شده است .

در ابتدا اين باغ بسيار وسيع تر از حد فعلی بوده اما به دليل گسترش شهر وخيابان کشی و ايجاد ساختمانهای اداری از وسعت آن کاسته شده به گونه ای که مساحت فعلی آن 59644 متر مربع می باشد.

موزه چهلستون

 این کاخ در سال 1316خورشیدی به عنوان موزه چهلستون اصفهان در نظر گرفته شد و سپس در تاریخ هشتم مهرماه سال 1327 خورشیدی به طور رسمی افتتاح گردید . گردآوری ، نگهداری و حفاظت  آثار و اشیای تاریخی ، فرهنگی و هنری ، فراهم آوردن امکانات پژوهشی و تحقیق در باره آن ها و نیز آشنایی با شیوه زندگی گذشتگان و شناساندن آثار فرهنگ و هنر اسلامی به عموم مردم ، از اهداف این موزه  بوده است .آثار موجود در این موزه که یادگارهای ارزشمند دوران اسبلامی ( صدر اسلام ، دوره صفویه و قاجار ) می باشد ،  به دست توانای هنرمندان ایرانی ساخته شده و فرهنگ مردم سرزمینی است که زندگی را با هنر و زیبایی در هم آمیخته اند .

اطلاعات مدیریت

عاصفه بدر

asefehbadr [at] yahoo [dot]com